Så här i smittotider har vi valt att även använda oss utav en fysisk blankett som Svenska Ridsportförbundet tagit fram som ett komplement till den digitala hästägarförsäkran ni fyller i digitalt vid anmälan till tävling. Blanketten lämnas ifylld vid incheckning.

Ryttare som ska delta i tävling i Sverige respektive i internationell tävling är skyldig att förvissa sig om att:

  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom
    förekommit.
    (TRI Mom 112 2015)