ORGANISATION

PRESS OCH MEETING ANSVARIG

Linda Andersson

Mail: umeaicelandichorsemeeting@

gmail.com

Mobil: 070-324 45 27

SEKRETARIAT ANSVARIG

Marielle Marklund

anmalanumeaichmeeting@gmail.com

TÄVLINGSLEDARE,  ANMÄLNING OCH DOMMAR ANSVARIG

Elin Kämpeback

Mail: anmalanumeaichmeeting@gmail.com

Mobil: 070- 226 09 89

RYTTAR OCH SPONSOR ANSVARIG

Elin Lannemo

Mail: umeaicelandichorsemeeting@

gmail.com

Mobil: 070-012 49 56

MARKNADSGATE OCH SOCIALAMEDIER ANSVARIG.  

Linn Johansson

Mail:  biljettumeaichmeeting@gmail.com

Mobil: 070-508 89 85

HEMSIDA OCH BILJETT ANSVARIG

Christin Fredriksson

Mail: biljettumeaichmeeting@gmail.com

Mobil: 070-384 01 51

STALL, BAN OCH FUNKTIONÄRS ANSVARIG

Ida Forsgren Johansson

umeaicelandichorsemeeting@

gmail.com