HEJAROPET!

Stort tack för ert stöd genom "HejaRopet" !

 * Mats-Ola Fredriksson * Birgitta Fredriksson * Mona Gidlöf * Anne Järvinen * Malin Järvinen       * Mona Ferdén * Ankis topp till tå i Hörnefors